പദ്ധതികൾ

തായ്‌ലൻഡിലെ 1.5MW ഗ്രാമ ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ

20180909092857422

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ 5KW ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക്ക് എനർജി സ്റ്റോറേജ് പദ്ധതി

2

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ 5KW റെസിഡൻഷ്യൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ

20180909195931221

6.6kw Pv സിസ്റ്റം റെസിഡൻഷ്യൽ മേൽക്കൂര ഇംഗ്ലണ്ടിൽ

3

കംബോഡിയയിലെ 150 കിലോവാട്ട് സോളാർ പ്ലാന്റ് പദ്ധതി

4

വിയറ്റ്നാമിലെ 160KW മേൽക്കൂര സോളാർ പദ്ധതി

5

ചൈനയിലെ സെജിയാങ്ങിൽ 170 KW സോളാർ പ്ലാന്റ് പദ്ധതി

6

ജിൻഹുവ സിറ്റി, സെജിയാങ് പ്രവിശ്യ, ചൈന 1.5MW ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പദ്ധതി

7